Tuyển Nhà bán

cần tìm các thiết kế và cửa hàng  , khách hàng 

có những gía bán  riêng cho cửa hàng và thiết kế