GHẾ A FRAME

Mã SP: SP03

Đặt hàng sản xuất

Ghế LOUIS Vuông

Mã SP: tonkho_050

2,500,000₫

GHẾ CLASSIC

Mã SP:

Đặt hàng sản xuất

GHẾ DAYNA

Mã SP:

Đặt hàng sản xuất

GHẾ ĂN DAWSON

Mã SP: SP000669

1,800,000₫

GHẾ PLAIN

Mã SP: SP000668

1,500,000₫

GHẾ THEODORE ALEXANDE

Mã SP: SP000168-1

5,000,000₫

wing arm chair

Mã SP: w8

12,000,000₫

15,000,000₫ (-20%)

GHẾ ĂN CỔ ĐIỂN- TA4200

Mã SP: SP000169-1

5,000,000₫

8,000,000₫ (-38%)

wing dinning side chair

Mã SP: 1234

8,000,000₫

10,000,000₫ (-20%)

GHẾ CÁNH ĐẠI BÀNG

Mã SP: wing1

10,000,000₫

12,000,000₫ (-17%)

Louis 14 side chair

Mã SP: SP000072

7,000,000₫

Louis 14 arm chair

Mã SP: SP000071

8,000,000₫