CANNOLI COLLECTION

CANNOLI COLLECTION

Collection: ASTON

Design: KD 1069

Colour: 02

Vải trơn bọc ghế
- 100% Made in Indonesia
- 100% Polyester
- CO + CQ nhà cung cấp
- Thích hợp bọc ghế sofa, bọc gối....
- Collection mới trong năm 2017